Đăng ký tài khoản xét tuyển
Xin vui lòng nhập thông tin (*: cần nhập)
*
*
*
*
Các thông tin phục vụ xét tuyển
*
Nam Nữ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(thí sinh đặc cách tốt nghiệp)
*
*
*
*
Hình mã bảo vệ
*
Ghi chú: Điểm ưu tiên khu vực (1, 2, 2NT, 3) được xác định dựa theo khu vực của Trường lớp 12.