Đăng ký tài khoản xét tuyển
Xin vui lòng nhập thông tin (*: cần nhập)
*
*
*
*
Các thông tin phục vụ xét tuyển
*
Nam Nữ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gia đình, người thân
Thầy cô, bạn bè
Chương trình truyền hình
Tư vấn hướng nghiệp của ĐHNT tại trường phổ thông
Facebook
Youtube
Tiktok
Website tuyển sinh Trường ĐHNT
Cẩm nang tuyển sinh
Báo viết, tin tức trên báo giấy
Bài viết, tin tức trên báo mạng
Cuộc thi Môi trường xanh
Các cuộc thi Khoa học kỹ thuật
Ngày hội tuyển sinh
Kênh khác
Hình mã bảo vệ
*
Ghi chú: Điểm ưu tiên khu vực (1, 2, 2NT, 3) được xác định dựa theo khu vực của Trường lớp 12.