Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển "2022 - Đợt xét tuyển bổ sung sau lọc ảo tất cả các phương thức" được công bố vào lúc . Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu