Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển "2021 - Đợt 3 - Xét tuyển Đại học năm 2021" được công bố vào lúc 11:00 ngày 23/09/2021. Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu