Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển được công bố vào lúc 11g00 ngày 11/09/2020. Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu