Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển "Sơ tuyển Đại học năm 2023" được công bố vào lúc . Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu