Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển "2023 - Đợt 2 - Xét tuyển Đại học năm 2023 dùng điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh" được công bố vào lúc . Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu