Tạm dừng đăng ký để xét trúng xét tuyển
Kết quả trúng tuyển "2022 - Đợt 2 - Xét tuyển Đại học năm 2022 - Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (mã 402)" được công bố vào lúc . Thí sinh vui lòng xem bên mục Tra cứu