Thông báo

Đợt xét tuyển Đại học năm 2023 dùng điểm Học bạ và điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh từ ngày 20/05/2023 đến ngày 05/07/2023 đã có kết quả xét tuyển, thi sinh vui lòng xem ở mục Tra cứu. Các thí sinh khác có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Nha Trang xin đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo đến ngày 30/7/2023 (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn). Có thể đăng ký xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ 3 năm lớp 10-11-12 hoặc điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP.HCM