Tuyển sinh năm 2023
Nhập số CMND (hoặc họ tên) để tra cứu kết quả nộp hồ sơ và kết quả xét tuyển. Lưu ý, phiếu xét tuyển phải được xác nhận hoàn tất và thanh toán lệ phí thì mới có thể tra cứu.

Lưu ý: thí sinh có thể trúng tuyển sớm nhiều nguyện vọng. Để trúng tuyển chính thức, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trúng tuyển sớm thành nguyện vọng 1 vào đợt xét tuyển toàn quốc của Bộ GDĐT vào  tháng 7/2023 để thực hiện lọc ảo toàn quốc.