Tuyển sinh năm 2024
Nhập số CMND (hoặc họ tên) để tra cứu kết quả nộp hồ sơ và kết quả xét tuyển. Lưu ý, phiếu xét tuyển phải được xác nhận hoàn tất và thanh toán lệ phí thì mới có thể tra cứu.